Long Pole - Luk Dim Boon Kwun

Long Pole in Wing Chun Kung Fu

Long Pole geschiedenis

Volgens de legende is de Long Pole - Luk Dim Boon Kwun afkomstig van het schip waarop Wing Chun meester Chi Sim met een toneelgezelschap voer (zie ook geschiedenis Wing Chun). De lange stokken worden in China ook vandaag nog veel gebruikt om rivierboten vooruit te duwen.

Long Pole toepassing

Long Pole toepassing

In de moderne maatschappij heeft de Long Pole - Luk Dim Boon Kwun natuurlijk weinig praktische toepassingen, maar er zijn wel degelijk een paar praktische voordelen aan het trainen met de Long Pole:

  • Sterker lichaam (core stability, armen en benen)
  • beter begrip van de center line

Om de staf strak naar voren te houden is redelijk wat lichaamskracht nodig en doordat je door de benen zakt train je deze ook. Door de lengte van de stok merk je onmiddellijk wanneer je niet exact de centerline aanhoudt.

Rémon en Remko

Long pole / Luk Dim Boon Kwun video's

Een mooie historische video van grootmeester Tang Yik.

Tang Yik: Long Pole