Wing Chun

Geschiedenis en kenmerken Wing Chun

Kenmerken Wing Chun

Wing Chun zoals bekend bij de meerderheid is gebaseerd op de stijl zoals onderwezen door Yip Man / Ip Man. Het is een vechtkunst die zich vooral focust op de afstand waarin geslagen kan worden. Wing Chun is dan ook bekend om haar kettingvuiststoten of 'chain punches'. Als Wing Chun beoefenaar leer je de juiste hoeveelheid energie te geven terwijl je zelf ontspannen blijft.

Aanvallen en verdedigen

Vele andere martial arts beschouwen Wing Chun als statisch. Dat is echter zeer afhankelijk van de Wing Chun stijl; de stijl zoals onderwezen in Tilburg is alles behalve statisch te noemen.

Bij Wing Chun wordt iedere actie aanvallend ingezet. Traditioneel 'blokken' is niet aan de orde. Aanvallen worden zo uitgevoerd dat ze tegelijk ook verdedigend werken.

Het ontstaan van Wing Chun

Wing Chun is een Kung Fu stijl die in het zuidelijke Shaolin klooster werd beoefend. Daar was een hal genaamd Wing Chun Dim waar de beste beoefenaars met elkaar filosofeerden en trainden. Wing Chun wordt vrij vertaald als Eternal Spring oftewel Eeuwige Lente. Het wordt door bepaalde lijnen ook wel vertaald als Prachtige Lente.

Het klooster werd door de regerende dynastie, de Manchu elite van Qing (China), gezien als een bedreiging van hun imperium en derhalve werden de monniken gedood. Sommigen wisten echter te vluchten,

Eén van de monniken, genaamd Chi Sim, dook onder als kok bij een rondreizend toneelgezelschap dat zich verplaatste met een schip. Toen een beruchte kungfu meester het toneelgezelschap af wilde persen kwam de kok in opstand en won het gevecht eenvoudig. Daarna is hij les aan de leden van het toneelgezelschap gaan geven die tot dan enkel 'show' vechtkunst kenden. Omdat Chi Sim een van de meest gezochte monniken was, werd zijn ware identiteit door de leden geheim gehouden. Mede daardoor zijn er verschillende legendes over het ontstaan van Wing Chun.

Zo is er bijvoorbeeld een legende over een non genaamd Ng Mui die Wing Chun bedacht bij het zien van een gevecht tussen een slang en een kraanvogel. Zij zou die stijl vervolgens hebben geleerd aan een jonge vrouw genaamd Yim Wing Chun. Volgens deze legende werd de stijl naar haar vernoemd.

De Wing Chun lijnen

Een van de bekendere leden van het toneelgezelschap was Wong Wah Bo, de stuurman van de boot, tevens de eerste leerling van Chi Sim. De leden van het toneelgezelschap hadden op hun beurt verschillende leerlingen (bekende namen zijn daarbij Leung Jan en Fung Siu Ching). Ook zij gaven hun kennis door; Yip Man, bekend als leraar van o.a. filmlegende Bruce Lee, Leung Ting, Wang Kiu en Wong Shun Leung, leerde Wingchun van o.a. Chan Wah Sun, die op zijn beurt leerling van Leung Jan was.

Chu Chung Man, ook bekend als de 'onverslaanbare' en 'stalen vuist' en Tang Yik, bekend als ´meester van de Long Pole´, leerden de kunst van leerlingen uit de lijn van Fung Siu Ching. Zij werden, samen met Tam Kong, Lo Chiu Woon en Lo Hong Tai, 3 andere grootmeesters uit hun tijd, samengebracht om over de stijl te filosoferen en met elkaar te trainen in een handelshuis in Dai Duk Lan waar Wai Yan eigenaar van was.

Grootmeester Yip Man is op latere leeftijd ook in contact gekomen met grootmeesters Chu Chung Man en Tang Yik. De aanzienlijke verschillen van inzichten van Yip Mans eerste leerlingen en latere leerlingen kunnen er op duiden dat ook Yip Man op latere leeftijd tot andere inzichten is gekomen.

Het Wing Chun Kung Fu zoals onderwezen in Tilburg komt enerzijds uit de lijn van Yip Man (via Leung Ting) en anderzijds uit de lijn van Chu Chung Man (via Cheng Kwong) en Tang Yik (via Tang Chung Pak en Sunny So). Daarnaast wordt gewerkt met het 1850 Yik Kam Wing Chun van de Cho familie (via Hendrik Santo).