Vervolg van de journey...

05 september 2021

onder de naam Real Zense - The Art of Wing Chun.


Bij het oprichten van EWO Wingtczun Kungfu Noord-Brabant in 2010, startten we aangesloten bij EWO Academy Enschede. Ruim een decennium lang gingen de paden van beide organisaties in vrijwel dezelfde richting. Nu zijn we aangekomen op een punt waarbij de verschillen in richting van dien aard zijn dat EWO Wingtczun Kungfu Noord-Brabant een eigen koers verder vaart onder de naam Real Zense - The Art of Wing Chun.

Wij, RĂ©mon en Remko, zijn dankbaar voor de tijd en hetgeen we hebben kunnen leren en ervaren bij EWO Academy Enschede, zelfs al voor de oprichting van de school in Tilburg. Zonder de samenwerking zouden we niet zijn waar we nu zijn.

Real Zense atom ikoon