Kids weerbaarheid

Sinds 2010 worden de Wingtczun trainingen voor volwassenen gegeven. Vanaf januari 2020 worden er trainingen voor jeugd in de leeftijd van c.a. 8 jaar tot 13 jaar aan het lesprogramma toegevoegd. Kijk bij contact voor de trainings- en openingstijden! Aanmelden voor een gratis proefles kan al via onderstaand contactformulier!

Velden met een * zijn verplicht

Lesprogramma

Het lesprogramma voor kids is qua technieken die worden onderwezen gelijk aan dat van volwassenen. De manier om ze te leren is uiteraard aangepast aan de leeftijd. Met de coachingsachtergrond van de instructeurs is er extra aandacht voor zaken als zelfvertrouwen, een positieve mindset, balans, lichaamstaal, contact en communicatie. Technieken en vaardigheden worden spelenderwijs en vanzelfsprekend in een veilige omgeving aangeleerd. Naast weerbaarheid ontwikkelen ze vaardigheden die ook in het dagelijks leven nuttig en waardevol zijn! Denk aan focussen op een doel, natuurlijk leiderschap en vooral ook plezier en samenwerken.

Voor de training zijn een, bij voorkeur zwarte, trainingsbroek of joggingbroek, een wit t-shirt en binnensportschoenen wenselijk.

Opbouw lesprogramma

De training bestaat uit een aantal terugkerende elementen.

  • Vormen. Dit zijn series bewegingen waar de technieken van Wingtczun Kungfu in zitten. Deze worden individueel gedaan, zonder fysiek contact met een trainingsmaatje.
  • Slagtraining. Dit is om richting te geven aan diverse soorten slagen. Dit kan in de lucht zijn, tegen een stootzak welke aan de muur hangt of tegen stootkussens die door een trainingsmaatje worden vastgehouden. Hierdoor wordt o.a. doorzettingsvermogen gestimuleerd.
  • Richting en gevoelstraining. Hierbij wordt er in koppels geoefend om aan te leren voelen welke richting een aanval op gaat, hoe deze kan worden geabsorbeerd, afgewend en/of worden gebruikt tegen de aanvaller.
  • Kracht en conditietraining. Dit wordt vooral in de vorm van spel gedaan. Aangezien dit ook thuis kan worden gedaan ligt hier niet veel de nadruk op. Door diverse balspelen, varianten van tikkertje, etc. wordt tevens de waarneming van de omgeving en balans vergroot.

Vier elementen

Earth, Water, Wind & Fire

Dit zijn de vier elementen die terugkomen bij de training van Wingtczun Kungfu. Ieder element heeft haar eigen betekenis en toepassing. Bij ons zijn de elementen o.a. gekoppeld aan de seizoenen; c.a. iedere 3 maanden is er een ander element.
De seizoenen komen ook terug bij de manier waarop technieken worden toegepast. Door te focussen op de toepassing conform een bepaald element, lijkt een techniek compleet anders dan wanneer een ander element wordt gehanteerd. Ze hebben elk hun voor- en nadelen. Uiteidenlijk is het van belang ze allemaal te kunnen herkennen, te ervaren en toe te passen. Voor iedere element is een juiste toepassing en moment.

Earth

Aarde (soms ook hout of rots) is het element dat staat voor stabiliteit. Denk aan een vaste ondergrond. Zonder een goede basis is, zeker in het begin, balans niet haalbaar.
Verder zorgt aarde voor het afvoeren van spanning.
Bij de training zie je dit element terug wanneer je op een bepaalde manier staat of slaat. Je bent dan als het ware een zwaar object welke niet zo maar aan de kant gaat.
Door de balans van een tegenstander te verstoren, kan hij of zij niet of nauwelijks nog gericht aanvallen.
In het dagelijks leven zie je aarde terug als je bij jezelf blijft, standvastig en zelfverzekerd en kalm tegelijk.

Water

Zo meegaand en vloeiend als water ook is, zo sterk is het tegelijk. Het slijt dwars door rotsen heen, beweegt zich van nature in golvende bewegingen en stroomt altijd richting haar doel.
In de training zie je dit element terug als een continue stroom van impulsen of aanvallen die worden gegeven. Wordt een vuist, arm of been geblokt, dan beweegt deze zich er eenvoudig om heen en treft uiteindelijk alsnog doel.
Belangrijk is dat water in beweging is.
Doordat water naar alle kanten dezelfde druk uitoefent en tegelijk van vorm kan veranderen zorgt het van nature voor balans. Balans ontstaat dus niet door stil te staan maar door te blijven bewegen.
Kalm stromend water is helder; je kunt de bodem vaak zien.

Wind

Wind of lucht maakt dat we kunnen ademen. Ons hele leven lang zorgt de natuur voor dit basiselement.
Bij de training zie je dit element op 2 manieren terug. De wind maakt bewegingen snel of veranderend van snelheid. Aanvallen kunnen ook vanuit alle windrichtingen worden gelanceerd.
De andere wijze waarop je dit element ervaart, is de ademhaling. Deze dient continu door te gaan. Je ademhaling als aarde vastzetten en houden maakt dat je op een gegeven moment letterlijk buiten adem raakt. Als je de ademhaling van je tegenstander kan belemmeren of hinderen, bemoeilijk je zijn of haar aanvallen.

Fire

Tenslotte het laatste element; Vuur. Dit element heeft er voor gezorgd dat wij als mens invloed konden uitoefenen op hoe lang we actief bezig konden zijn. 's Nachts was er door vuur licht. Verder werkt het goed afschrikkend richting wilde dieren wat het een nuttig wapen ter bescherming kan maken. Enerzijds kan het erg destructief zijn en tegelijk ook verwarmend.
Bij Wingtczun zie je dit element vaak terug in de vorm van explosieve aanvallen. Het geeft een intense (pijn)prikkel waardoor een tegenstander zichzelf als het ware op slot zet. Hoe gespierder hij of zij is, hoe meer dit tegen zichzelf werkt.
Vuur staat in het dagelijks leven ook voor passie!