Two men sets

Two men sets

Lat Sao

Bij de Lat Sao training worden de technieken en bewegingen uit de Siu Nim Tao vorm toegepast. Kenmerkend is dat er regelmatig niet twee armen gelijktijdig contact hebben met de twee armen van de trainingspartner. De nadruk ligt vooral op aanvalsrichting en het toepassen van concepten zoals 'absorb' (absorberen van kracht cq. energie), 'deflect' (afleiden van energie), 'flow' (vloeiende bewegingen). E.e.a. heeft uiteraard betrekking op balans en het verstoren daarvan. Daarnaast zijn er een aantal kracht- en vechtprincipes die onderdeel zijn van de Lat Sao training zoals 'het vrij maken van de kracht van je tegenstander', 'het vrij maken van je eigen kracht', 'de kracht van de tegenstander tegen hemzelf gebruiken' en 'je eigen kracht toevoegen'. Het 'vrij maken van de weg' en het 'bezet houden van de weg', ook wel bekend als 'kleven' komt, zij het in mindere mate, reeds voor. En natuurlijk niet te vergeten het 'center line principe' is van belang bij het Lat Sao programma. Ten slotte komen de verschillende afstanden voorbij zoals trap afstand, slag afstand, elleboog-, knie- kopstootafstand, 'grappling' (worstelafstand) en grondgevecht. Deze laatste is een bijzondere omdat in principe de vorige afstanden op de grond terug komen.

Chi Sao

Bij verschillende Wing Chun stijlen wordt Chi Sao als 'kleven' omschreven. Maar die vertaling dekt alles behalve de lading van het programma omdat gesuggereerd wordt dat de armen nooit 'los laten' van die van de trainingspartner. Bij Chi Sao komen de Lat Sao leringen aan de orde en wordt de toepassing van de Chum Kiu technieken en bewegingen in zeven sets geleerd. Concepten zoals Tan-To ('swallow & spit', opnemen en retourneren van energie), 'circular movement' (cirkel vormige bewegingen) en het 'hoog-laag' principe maken onderdeel uit van dit curriculum, evenals het toepassen van diverse klemmen (Kam Na). Veel van de bewegingen en technieken resulteren er in dat beide armen tegelijk in contact zijn met de trainingsparter. De afstand waarop de focus hier ligt (maar niet toe is beperkt)is de slag afstand.

Biu Tze Chi Sao

Aanvullend op het reguliere Chi Sao programma zijn de technieken en bewegingen van de Biu Tze vorm. Deze worden in 4 toepassingssets geleerd. Hierbij komen op het grondgevecht en 'grappling (worstelafstand)' na dezelfde afstanden voor als in het Lat Sao programma. O.a. werpen en diverse elleboogtechnieken komen qua toepassing aan de orde, alsook de verschillende tegenreacties. Beiden zijn nog een stap directer dan de reguliere Chi Sao technieken en bewegingen en veel vindt plaats op een zeer korte afstand tot de trainingspartner.

Wooden Dummy – Muk Yan Chong toepassingen

Zoals de beschrijving reeds suggereert bestaat dit programma uit diverse toepassingen van hetgeen geleerd is in de bijbehorende vorm. O.a. een aantal verwurgingen en worpen en de tegenreacties passeren de revue. Dit programma zijn meer een soort handreikingen van de verschillende mogelijkheden en toepassing van de in de vorm geleerde technieken en bewegingen. Dit komt doordat er, in tegenstelling tot de andere vormen, reeds met bepaalde krachten en weerstand is geoefend in de vorm.

Sap Yat Sao Two Men Set

Het grote verschil tussen de vorm en de toepassing ervan ligt in het feit dat er bij de toepassing van de Sap Yat Sao Two Men Set met een trainingspartner wordt geoefend waardoor er weer sprake is van kracht en weerstand. Verder zijn de bewegingen qua volgorde en aanzien grotendeels hetzelfde. Daarbij is de kennis van welke bewegingen tot een 'actie' en welke tot de 'tegenreactie' horen essentieel. Veel van de bewegingen hebben betrekking op dezelfde conceptenals in het Lat Sao en Chi Sao programma.